Interaktivní sférické video ve virtuální realitě


Mikoláš Zuza Vedoucí práce: David Sedláček Diplomová práce 2017
Práce se zabývá systémy pro záznam a přehrávání sférických videí a postupem tvorby interaktivního stereoskopického sférického obsahu pro HMD. Po provedení rešerše softwaru pro rekonstrukci geometrie scény a trajektorie kamery z videa, jsou popsané postupy otestované na zkušební sférické videosekvenci. Tato data jsou načtena do herního enginu Unity, kde jsou synchronně přehrávána spolu s videem. Výstupem práce je aplikace pro virtuální realitu, umožňující interagovat s objekty ve sférickém videu.