Semi-automatický 2D anotátor architektonických prvků


Renata Musilová Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2013
Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací jednoduchého nástroje pro anotaci 2D architektonických prvků. Uživatel si definuje množinu stavebních elementů sám. Vytvořené anotace lze později zobrazit a změnit. Součástí nástroje je také možnost automatické anotace.