Skripty pro tvorbu animační kostry


Radek Smetana Vedoucí práce: David Sedláček Diplomová práce 2015
Tato práce se do hloubky zabývá přípravou počítačového modelu pro animaci. Tento proces, který je přítomný při vzniku téměř všech počítačových efektů, je ve světě známý jako rigging. Předmětem této práce je seznámit čtenáře s tím, jak vytvořit systém, který rigging dokáže usnadnit. Dále popisuje fungování aplikace Autodesk Maya v návaznosti na tuto problematiku a předkládá konkrétní úlohy a řešení, která jsou do hloubky rozebírána. V závěru všechny výsledky testuje, hodnotí a předkládá názor na zmíněné překážky, které se při implementaci vyskytly. Druhou částí práce je podrobný návod, který popisuje na konkrétních konfiguracích a programech proces získání a aplikace dat ze systému motion capture. Díky němu je možné, aby se i nezkušený uživatel v programech zorientoval a celým procesem od počátku do konce úspěšně prošel.