Multiplatformní aplikace v rozšířené realitě pro vizualizaci satelitů Země


Vojtech Pospíšil Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2020
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformní mobilní aplikace s využitím prvků rozšířené reality pro vizualizaci poloh satelitů Země a prvků pozemního segmentu GPS. Cílem práce je seznámit čtenáře s možnostmi multiplatformního mobilního vývoje, frameworky pro vývoj aplikací využívajících rozšířené reality a s daty a procesy potřebnými k výpočtu pozic satelitů. Na základě analýzy těchto částí byla vyvinuta aplikace umožňující zmíněnou vizualizaci. Tato aplikace byla následně otestována s uživateli a na základě zpětné vazby patřičně upravena.