Rozšířená realita s využitím 360 panoramat


Jan Hamet Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2021
Tato bakalářská práce pojednává o využití mobilních knihoven pro rozšířenou realitu při zobrazování 360° panoramat Langweilova papírového modelu Staré Prahy z 19. století. V úvodní analýze jsou nejdříve rozebrány dostupné nástroje a knihovny pro práci s rozšířenou realitou na mobilních zařízeních a poté i metody zarovnání panoramat s okolní realitou, využívající například sdílení SLAM modelů. V další části je pak popsána implementace samotné testovací aplikace, jejímž účelem je pomocí mapy s jednotlivými body zájmu dovést uživatele na tato místa a umožnit mu zde zobrazit si vyrenderovaná panoramata. V poslední části je shrnuto prováděné testování na dvaceti panoramatech v centru Staré Prahy. V tomto testování jsou více rozebrány samotné postupy, výhody a nevýhody využívání zarovnání pomocí ARCore Cloud anchors při umisťování i rozpoznávání. A v poslední řadě je zde shrnuto srovnání orientačních schopností rozšířené reality oproti dříve běžnému užívání gyroskopu s kompasem.