Interaktivní vizualizace černých děr


Ivan Platonov Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2016
Tato bakalářská práce se věnuje vizualizaci velmi vzácných a málo prozkoumaných objektů vesmíru, kterými jsou černé díry. Tato práce také popisuje matematické základy černých děr, Kerrův časoprostor a metody sledování paprsků v Kerrově časoprostoru. Pro přidání interaktivity se v této práci používá Leap Motion. Pro příznivý výkon byla použita technologie NVIDIA CUDA.
Cena děkana za vynikajici bakalářskou práci