Příprava audiovizuálního materiálu pro multiprojekci


Barbora Koudelková Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2022
Tato práce se zabývá možnostmi aplikace multiprojekce zdigitalizovaného Langweilova modelu Prahy. Poskytuje stručné teoretické shrnutí metod a postupů, které se při videoprojekci používají. Dále se zabývá otázkou nastavení rendereru k dosažení optimálního času a výsledků. V poslední části pak zkoumá metody, jakými umožnit divákovi příjemný zážitek a obsahuje rozsáhlý uživatelský výzkum. Výsledkem práce je vytvoření sekvence videí podle scénáře Muzea města Prahy, připravených pro multiprojekci a navržení optimálních postupů při renderování Langweilova modelu v softwaru Blender.