Virtuální digitální šatník


Cílem projektu je navrhnout postup pokročilé digitalizace a prezentace textilních předmětů a ověřit tuto metodu na předmětech ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Výsledky budou zahrnovat prototyp zařízení pro automatizované snímání textilních předmětů pro vytváření 3D modelů a věrné zachycení textilního materiálu, software pro prezentaci v expozicích a na Internetu včetně možnosti virtuálního obléknutí textilních předmětů uživatelem. Výsledky mají zásadní význam pro dokumentaci stavu cenných textilních sbírek muzeí, které trpí při fyzické manipulaci a stárnou, i pro vzdělávací prezentaci badatelům a široké veřejnosti. V ČR několik muzeí má rozsáhlé textilní sbírky, další rozsáhlé sbírky jsou v zahraničí. Výsledek bude současně inovativně využitelný i v komerční oblasti prodeje textilu.

Financování

Technologická agentura České republiky
Program ÉTA
Číslo projektu: TL05000298