VR vizualizace černé díry s využitím sférické kamery


Jakub Peleška Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2021
Předmětem této bakalářské práce je proces vizualizace černých děr. Pro zvýšení prožitku uživatele je použita VR technologie se sférickým videem. Důraz je kladen na nízkou výpočetní náročnost za účelem kvalitního zážitku ve virtuálním světě