Přesný 3D model společných prostor DCGI


Tomáš Kraus Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2014
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření přesného 3D modelu dvou chodeb a podkroví v části budovy FEL ČVUT na Karlově náměstí. Součástí práce je i popis teoretických základů 3D grafiky, počínaje světlem a jeho chováním v přírodě i ve virtuální realitě, dále Phongovým osvětlovacím modelem a základními algoritmy syntézy obrazu. Postup práce je stručně zdokumentován a vytváří jakýsi tutoriál. Při modelování je kladen velký důraz na přesnost rozměrů, autentičnost přiřazených materiálů a reálné nasvícení scény. Práce bude sloužit pro simulování světelných podmínek ve vymodelovaných prostorech, především pro budoucí použití rozšířené realit. Vytvořený model bude možné procházet v softwaru VRUT dodaném ČVUT. Výsledkem projektu je porovnání pořízených fotografií s výstupem modelovacího softwaru i dodané aplikace VRUT.