Adaptace budovatelské strategie ve virtuální realitě


Veronika Petrova Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2020
Tato práce se zabývá adaptací budovatelské strategie ve VR. Zaměřuje se na to, jak uskutečnit takovou hru ve VR a plně využít všeho, co nám tato platforma dovoluje. Pro průzkum této problematiky zkoumá jak již existující budovatelské strategie na různých herních platformách, tak obecný přístup k implementaci aplikací a 3D uživatelských rozhraní ve VR.