Výuková aplikace ve virtuální realitě s využitím hlasového rozhraní


Jakub Dřímal Vedoucí práce: David Sedláček Diplomová práce 2023
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat zeměpisnou výukovou aplikaci ve virtuální realitě s hlasovým ovládáním. Práce prozkoumává vzdělávací aplikace ve virtuální realitě a analyzuje její návrhové principy a použitelnost. Na analytickou část navazuje uživatelský výzkum, kde byly formou dotazníku zjištěny klíčové požadavky a vlastnosti navrhované aplikace. Na základě výsledků výzkumu byl vyhotoven koncept společně s návrhem uživatelského rozhraní, požadavky a hierarchickou analýzou úkolů. Následovala implementace projektu, kde nedílnou součást tvořilo pravidelné testování s uživateli podle metod UCD. Po dokončení aplikace bylo zahájeno finální testování, kde participanti plnili testovací scénáře, při kterých si vyzkoušeli různé ovládací techniky a posléze zhodnotili jejich preferenci. Uživatelské testování zahrnovalo testování s časovou tísní a omezeným stupněm interakce rukama. Na závěr proběhlo celkové porovnání preferovaných technik ovládání a zhodnocení užitečnosti aplikace pro výuku zeměpisu.