VR výuková aplikace pro seznámení s objekty Sluneční soustavy


Jordan Moravenov Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2018
Fascinují mě možnosti, které virtuální realita nabízí a zajímá mě využití takto perspektivní technologie pro výuku. Vytvořil jsem výukovou aplikaci pro seznámení s objekty Sluneční soustavy, kterou jsem nazval "Průvodce po Sluneční soustavě". Nejdříve jsem prozkoumal dnešní možnosti interakce ve VR bez použití jiných vstupů kromě natočení zařízení, kterými jsou například klikání pohledem či diegetické UI. K tomu jsem navrhl vlastní způsob interakce, kdy uživatel kývá nebo vrtí hlavou. Na základě toho jsem vytvořil scénář, kterého jsem se při vývoji držel. Grafický obsah jsem vytvářel pomocí aplikace Blender a Adobe Photoshop a zvuk jsem nahrával a upravoval v aplikaci Audacity. Aplikaci "Průvodce po sluneční soustavě" jsem vytvořil pomocí herního enginu Unity a naimplementoval ji v jazyce C# za využití balíku "Google VR for Unity" určeného pro vytváření VR aplikací pro Google Cardboard. Aplikaci jsem následně otestoval s uživateli a došel jsem k závěru, že ačkoli jsou pohyby hlavou unavující, může uživatele jejich používání bavit a ovládat jimi intuitivně své prostředí, pokud si dokáže tyto interakční postupy osvojit na začátku svého zážitku. Touto prací jsem se naučil vytvářet aplikace pro virtuální realitu a poučil jsem se o chování uživatelů při seznamování s ovládáním takové aplikace.