Automatické vyhodnocení d2 testu pomocí metod počítačového vidění


Petr Bílek Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2017
Bakalářská práce se zabývá automatizací vyhodnocení d2 testu. Jedná se o psychologický test, který se v současné době vyhodnocuje ručně a jeho vyhodnocení zabere relativně velké množství času. Cílem bakalářské práce bylo vyvinout aplikaci, která umožní automaticky vyhodnotit formulář pro d2 test pomocí metod počítačového vidění (pomocí knihovny OpenCV) a tím usnadnit práci psychologickému pracovišti.