Aplikace pro sledování letadel v reálnem čase prostřednictvím rozšířené reality


Vojtěch Böhm Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2022
Tato práce popisuje návrh a vývoj mobilní aplikace pro sledování letadel v reálném čase prostřednictvím rozšířené reality. Zahrnuje rešerši existujících aplikací, zdrojů dat, technologie AR a geodézie, návrh uživatelského rozhraní a jeho následnou implementaci pomocí frameworků ARKit a SceneKit a uživatelské testování postupující dle metodiky User-Centered Design. Aplikace byla vyvinuta s důrazem na přehlednost a minimalismus pro mobilní platformu iOS.