Pravidla znovupoužitelnosti 3D modelů


Michal Majerník Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2011
Cieľom tohto projektu je vytvorenie pravidiel, ktoré povedú k tvorbe znovu použiteľného modelu pre 4 druhy použiteľnosti. V práci sa budem zaoberať formátmi, ktoré sú vhodné na uchovanie modelu a tým zabezpečiť jeho znovu použiteľnosť aj v budúcnosti. V závere otestujem zozbierané dáta z diplomových prací podľa vytvorených pravidiel a v prípade, že nebude ani jeden s modelov splňovať tieto pravidlá vytvorím názorný model, ktorý taktiež otestujem.