Planární segmentace mračna bodů


Daniel Princ Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2012
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování mračna bodů, konkrétně segmentací na planární primitiva. Toto má uplatnění zejména při digitální 3D rekonstrukci objektů reálného světa. V současné době je snaha co nejvíce automatizovat proces zpracování naměřených dat, planární segmentace je jednou ze základních částí tohoto procesu. Konkrétním cílem této bakalářské práce je implementovat algoritmus, který budou segmentaci provádět co nejvíce automaticky a zároveň v dostatečné kvalitě. Algoritmus je implementován jako součást 3D rekonstrukčního nástroje ArchiRec3D.