Rozšířená realita pro výuku


Jaroslav Havelík Vedoucí práce: David Sedláček Diplomová práce 2015
Tato práce se zabývá vytvořením mobilní výukové aplikace pro tablety, která pokrývá středoškolskou látku elektrických obvodů, s využitím prvků rozšířené reality. V práci jsou analyzovány problémy jako je volba vhodné knihovny pro rozšířenou realitu, výpočet vzájemné polohy dvou detekovaných objektů, generování hodnot do obvodu, úprava jednotlivých částí obvodu a vyhodnocování elektrického obvodu. Součástí aplikace je i teorie pokrývající látku nezbytnou k řešení úloh v rozšířené realitě. Výsledná aplikace je pak otestovaná s reálnými uživateli.