Zvuk vo VR


Jozef Skála Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2020
Cieľom mojej práce bolo ozvučenie vzdelávacej VR aplikácie ESERO cesta na Mesiac vytvorenej Ing. Ondrejom Okluským. Ozvučenie má dotvoriť a celkovo zlepšiť uživateľský zážitok virtuálnej reality. Zvuk má zlepšiť komunikáciu medzi aplikáciou a hráčom, dotvoriť atmosféru a sprostredkovať novú informáciu. Analýza, návrh a implementácia zvuku danej aplikácie je obsahom tejto práce. Výsledkom práce je ozvučená aplikácia.