Sledování více uživatelů VR světa ve sdíleném fyzickém prostoru


Isabella Skořepová Vedoucí práce: David Sedláček Diplomová práce 2023
Tato práce představuje návrh a implementaci komplexního systému pro vytváření víceuživatelských zážitků ve virtuální realitě (VR). Práce se primárně zaměřila na vývoj pluginu založeného na enginu OpenXR se zvláštním důrazem na jeho integraci se systémem Unity. Efektivita systému byla vyhodnocena prostřednictvím kvalitativního testování uživateli a kvantitativního testování bez uživatelů. Jádro práce se zaměřuje na různé úvahy a rozhodnutí vykonaná při vývoji a na popis různých systémů, které spolu vzájemně interagují. Nejzajímavější částí systému je kalibrační algoritmus, ale mimo něj bylo třeba vyvinout a otestovat i řadu dalších podpůrných systémů. Implementace byla provedena pro engine Unity pomocí zásuvného modulu OpenXR v programovacím jazyku Rust. Výsledná aplikace podporuje samostatné VR headsety i Virtuální realitu pro PC.