Model humanoida


Radek Smetana Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2011
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu humanoida v programu Autodesk Maya. Práce navazuje na předmět Y39KMA, při kterém jako semestrální práce vznikl ještě jiný model humanoida. Prvním cílem je oba modely přizpůsobit a vyexportovat do herního enginu Ogre 3D pro účely testování algoritmů pro výpočet deformace kůže v reálném čase. Druhým úkolem je představit oba modely v krátké animaci. Ta vznikla aplikací nahraných pohybů zařízením motion capture, kterým Fakulta elektrotechnická disponuje. Animace je vykreslena programem Autodesk Maya a je přístupná přehrávání ve stereoskopickém zobrazení.