Bojové hry


Alexandra Petrova Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2020
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou herních mechanik bojových her. Tuto analýzu pak využiji k návrhu a implementaci prototypu mé vlastní bojové hry. Následně vytvořím návrh designu finální hry a hru implementuji a otestuji. Hra je implementována v Unity.