Virtuální piano


Tereza Preislerová Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2019
Cílem této práce bylo vytvořit hru umožňující hraní na piano ve virtuální realitě. K tomu byla využita Leap Motion technologie snímání pohybu rukou. V hudební hře uživatel hraje na dvouoktávovou klaviaturu, přičemž jeho úkolem je doplňovat chybějící tóny do skladby podle vizuálních instrukcí. Tvorbě hry předcházela analýza potřebných technologií, jakými byly Leap Motion a HTC Vive. Inspirací se stala rešerše her s hudební tématikou. Důraz byl kladen na hry ve virtuální realitě, simulátory hudebních nástrojů a hry ovládané zařízením Leap Motion. Práce popisuje návrh, realizaci a uživatelské testování vytvořené hry. Výsledkem je funkční hra, kde si uživatel může vybrat ze šesti skladeb ve dvou různých obtížnostech.
Cena děkana za vynikajici bakalářskou práci