2D kreslení na papír ve virtuální realitě


Robert Papay Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2022
Tato práce se zabývá analýzou a možným implementováním metod digitálního malování v rámci virtuální reality za účelem vytvořit virtuálně realistický zážitek připomínající tvorbu domů Langweilova modelu. Je poskytnut přehled digitálního malování, analýza tvorby realistického virtuálního zážitku a je navržena možná implementace malování, řezání a dalších funkcionalit ve virtuální realitě se snahou udržet zážitek uvěřitelným. Je také poskytnut přehled a výsledky testování implementace v Unity. Tato práce navazuje na práci Bc. Lukáše Pospíšila s názvem Virtuální zážitek „Tvorba Langweilova modelu Prahy“.
Cena děkana za vynikajici bakalářskou práci