Hudební hra ve virtuální realitě


Isa Skořepů Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2020
V této práci popisuji vývoj hry PaintPong pro virtuální realitu, jejíž hlavní mechachanika je založená na odrážení barevných kuliček do rytmu a obarvení co největší části okolí. Kuličky se chovají různými způsoby podle své barvy. Tato práce obsahuje návrh této hry, implementaci, testování a následné úpravy na základě uživatelského testování. Dále obsahuje popis editoru úrovní a jeho integraci se hrou. V práci jsou popsány podobné hry ze kterých jsem čerpala inspiraci.