Sledování reálných objektu ve virtuální realitě


Jan Lazarek Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2020
Předmětem této práce je zkoumání způsobů využití rozpoznávání a sledování barevně odlišených předmětů pomocí hloubkové kamery pro VR aplikace. V práci jsem využil hloubkovou kameru Microsoft Kinect v2 a Azure Kinect a knihovny OpenCV a PCL.