Procedurální modelování objektů v Maya


Ondřej Chvíla Vedoucí práce: David Sedláček Bakalářská práce 2016
Předmětem bakalářské práce je návrh a následná realizace sady skriptů s uživatelským rozhraním v jazyce MEL pro modelovací software Maya od společnosti Autodesk. Skripty umožní generovat pět kávových setů o třech designech založené na reálných tvarech pomocí procedurálního modelování. Dále se bakalářská práce zabývá procedurálním modelováním obecně, vlastnostmi NURBS křivek a ploch, které skripty generují a seznámí čtenáře s použitým jazykem MEL.