Web

3D modelování a virtuální realita


Vyučující
Rozsah výuky
2 + 2
Semestr
Z
Kredity
6
Zakončení
Z + Zk
Rozvrh
b0b39mvr
Web

Anotace

Absolventi předmětu získají přehled o aktuálním stavu, principech a technologiích spojených s pojmy virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR). V rámci přednášek se probírá virtuální a rozšířená realita primárně ve vztahu k uživateli a jeho fyziologickým limitům. Studenti se seznámí s metodami a algoritmy používanými v oblasti virtuální reality. A získají praktické zkušenosti s tvorbou a prezentací interaktivních virtuálních světů s náhlavním displayem a prostřednictvím rozšířené reality.

Přednášky

1.Úvod do Virtuální a Rozšířené reality, základní přehled témat
2.Vybraná témata z počítačové grafiky
3.Návrh virtuálního světa
4.Interakce ve virtuálních světech
5.3D rekonstrukce
6.Rozšířená realita 1
7.Rozšířená realita 2
8.Specifikace X3D 1
9.Specifikace X3D 2
10.Zvuk ve VR
11.Světlo a optika
12.Sledování uživatele
13.Lidské vnímání a zpoždění systému

Cvičení

1.Seznámení s potřebným SW a HW, vytvoření týmů
2.Prezentace navržených scénářů a vybraných modelů
3.Tvorba VR světa
4.Samostatná práce na přípravě VR světa
5.Propojení s VR headsetem
6.3D scan
7.Práce na UI VR světa
8.3D rekonstrukce z fotografií
9.Konzultace, samostatná práce na projektech
10.Tvorba rozšířené reality 1
11.Tvorba rozšířené reality 2
12.Konzultace, samostatná práce na projektech
13.Zápočet - odevzdání projektů

Literatura a zdroje

  1. Steven M. LaValle — Virtual Reality, Cambridge University Press 2016 — online
  2. Jason Jerald — The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality, ACM Books 2015
  3. Dieter Schmalstieg, and Tobias Hollerer, Augmented Reality: Principles and Practice (Usability), Addison Wesley 2016