prof. Ing. Pavel Slavík CSc.

prof. Ing. Pavel Slavík CSc.


Zástupce vedoucího pro výzkum HCI

Publikace

Testing the Usability and Accessibility of Smart TV Applications

Miroslav Bureš Miroslav Macík Bestoun S. Ahmed Vaclav Rechtberger Pavel Slavík
IEEE Transactions on Consumer Electronics 66(2):134-143, 2020

Distinctive Approaches to Computer Graphics Education

Beatriz Sousa Santos Jean-Michel Dischler Valery Adzhiev Eike Falk Anderson Andrej Ferko Oleg Fryazinov Martin Ilčík Ivana Ilčíková Pavel Slavík Veronica Sundstedt Lucie Svobodová Michael Wimmer Jiří Žára
Computer Graphics Forum 37(1):403-412, 2018

Text Input for Motor-Impaired People

Ondřej Poláček Adam Sporka Pavel Slavík
Universal Access in the Information Society 16(1):51-72, 2017

Collaborative Navigation of Visually Impaired

Journal on Multimodal User Interfaces 8(2):175-185, 2014

A Comparative Study of Pitch-Based Gestures in Nonverbal Vocal Interaction

Ondřej Poláček Adam Sporka Pavel Slavík
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A: Systems and Humans 42(6):1567-1571, 2012

A Comparative Longitudinal Study of Non-verbal Mouse Pointer

Murni Mahmud Adam Sporka Sri H. Kurniawan Pavel Slavík
Proceedings of International Conference on Human-Computer Interaction, pp. 489-502, 2007

Acoustic Control of Mouse Pointer

Adam Sporka Sri H. Kurniawan Pavel Slavík
Universal Access in the Information Society 4(3):237-245, 2006

Non-speech Input and Speech Recognition for Real-time Control of Computer Games

Adam Sporka Sri H. Kurniawan Murni Mahmud Pavel Slavík
Proceedings of ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, pp. 213-220, 2006

Tangible Newspaper for the Visually Impaired Users

Adam Sporka Vladislav Němec Pavel Slavík
Proceedings of International Conference for Human-Computer Interaction, pp. 1809-1812, 2005

The Naturalness of Reproduced High Dynamic Range Images

Martin Čadík Pavel Slavík
Proceedings of International Conference on Information Visualisation, pp. 920-925, 2005

Evaluation of Two Principal Approaches to Objective Image Quality Assessment

Martin Čadík Pavel Slavík
Proceedings of International Conference on Information Visualisation, pp. 513-518, 2004

Výzkumné projekty

Centrum kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C)

Záměr projektu spočívá ve vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing Competence Center) jako uskupení dvou významných výzkumných organizací a čtyř průmyslových...

Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS (VERITAS)

Úkolem VERITAS je vyvíjet, ověřovat a vyhodnocovat nástroje pro integrovanou podporu přístupnosti ve všech fázích vývoje ICT i non-ICT produktů. Zahrnuje specifikace, návrh, vývoj a testování. Cílem...

Virtualní srdce střední Evropy (VHCE)

Cílem tohoto projektu EU bylo digitálně zrekonstruovat vybrané významné objekty kulturního dědictví ve čtyřech evropských městech Praze, Bratislavě, Mariboru a Štýrském Hradci a uložit je pro budoucnost...

Intuitivní interakce člověka s domácími zařízeními využívající průmyslové standardy (I2HOME)

Mnoho lidí se zdravotním postižením, osoby s kognitivními poruchami nebo starší lidé, jsou vyloučeni z používání moderních technologií doma i na veřejnosti. Projekt I2HOME tento problém řeší přístupem...

Mobile Knowledge Management (MUMMY)

Systém MUMMY pomáhá pracovníkům mimo pracoviště zachycovat a přistupovat koherentně k bázi znalostí přístupem „informace v kontextu“. Systém využívá multimediální anotace a asistenci související s umístěním...