Publikace

Collaborative Navigation of Visually Impaired

Journal on Multimodal User Interfaces 8(2):175-185, 2014

Závěrečné práce

Detekce významných bodů na lidské tváři

Michal Uřičář Diplomová práce 2011
Tato práce navrhuje detektor významných bodů na lidské tváři založený na Deformable Part Models. Na problém detekce významných bodů pohlížíme jako na úlohu strukturální klasifikace. Parametry detektoru...

Výzkum chování nevidomých při navigaci v exteriérech

Denisa Kubínková Bakalářská práce 2011
Tématem bakalářské práce je návrh navigace pro nevidomé osoby do interiérů budov a přechodů mezi budovami pomocí mobilního telefonu. Zároveň se práce zabývá chováním nevidomých při navigaci a jejich požadavky...