Výzkum chování nevidomých při navigaci v exteriérech


Denisa Kubínková Vedoucí práce: Jakub Franc Bakalářská práce 2011
Tématem bakalářské práce je návrh navigace pro nevidomé osoby do interiérů budov a přechodů mezi budovami pomocí mobilního telefonu. Zároveň se práce zabývá chováním nevidomých při navigaci a jejich požadavky na zpracování problému. V úvodu jsou charakterizována zraková postižení, dostupné navigační pomůcky a všeobecné teorie pohybu a orientace v prostoru. Dále se práce zabývá návrhem a implementací prototypu navigace a jejím testováním s nevidomými uživateli. Prototyp je navržen pro mobilní zařízení s dotykovým displejem a operačním systémem Android. Na závěr práce jsou shrnuty výsledky testování provedených s potencionálními uživateli navigačního systému.