Web

Psychologie v HCI


Vyučující
Rozsah výuky
2 + 2
Semestr
Z
Kredity
4
Zakončení
Kz
Rozvrh
B4M39PUR1
Web

Anotace

Co předmět dá studentům: (1) přehled o poznatcích psychologie aplikovatelných v HCI, (2) schopnost navrhovat interaktivní softwarové systémy s ohledem na psychologické charakteristiky uživatele, (3) schopnost využívat aplikovaných výzkumných metod pro identifikaci uživatelských potřeb.

Přednášky

1.Využití psychologie v rámci HCI (úvod do psychologie, mezioborový přístup, příklady z praxe)
2.Uživatelský výzkum (základní principy sběru uživatelských dat, výzkumné strategie)
3.Metody sběru uživatelských dat I (Pozorování, rozhovor, etnografický výykum)
4.Metody sběru uživatelských dat II (ohnisková skupina, dotazník, uživatelské testování)
5.Facilitace uživatelských studií (role a zodpovědnosti moderátora, praktické dovednosti moderátora, neverbální komunikace)
6.Současné trendy uživatelského výzkumu (doplňkové metody uživatelského výzkumu, guerrilla výzkum, UX v agilních vývojových metodologiích, mezikulturní výzkum)
7.Reprezentace uživatelských dat (modely uživatelských dat, využití person v praxi, customer journey mapy)
8.Kognitivní psychologie I (úvod do kognitivní psychologie, kognitivní procesy, mentální reprezentace, kognitivní psychologie, koncept flow)
9.Kognitivní psychologie II (paměťové procesy, pozornost, kognitivní mapa, učení)
10.Vizuální vnímání (fyziologie vnímání, konekcionistický přístup, Gestalt zákony, selektivita vnímání)
11.Osobnost (přehled teorií osobnosti a jejich využití v praxi, problematika osobnosti robotů a jejich interakce s lidmi)
12.Afektivní procesy a estetika (základní teorie emocí, vztah afektivních a kognitivních procesů, emoční design, vnímání krásy)
13.Iracionalita (kognitivní zkreslení, iracionální chování, seductive design, etické výzvy v práci designéra)

Cvičení

1.Příprava výzkumných témat a výzkumného projektu
2.Příprava scénáře výzkumného rozhovoru, nácvik vedení rozhovoru
3.Zpracování semistrukturovaného výzkumného rozhovoru, nácvik vedení rozhovoru
4.Prezentace výzkumných zjištění a konceptu odpovídajícího řešení
5.CFI workshop - praktické vyzkoušení plného inovačního cyklu podle Design Thinking metodologie
6.Intenzivní nácvik psychologických dovedností formou sebezkušenostních cvičení (blokové uspořádání)

Literatura a zdroje

  1. Ware C. Visual Thinking for Design, Morgan Kaufmann, 2008
  2. Kuniavski M. Observing the User Experience, Morgan Kaufmann, 2003
  3. Sternberg R. Kognitivní psychologie, Portál, 2002