Publikace

Testing the Usability and Accessibility of Smart TV Applications

Miroslav Bureš Miroslav Macík Bestoun S. Ahmed Vaclav Rechtberger Pavel Slavík
IEEE Transactions on Consumer Electronics 66(2):134-143, 2020

Breathing Friend

Kateřina Pražáková Miroslav Macík
Proceedings of Prague Design Week, pp. 22, 2015

Závěrečné práce

Nové způsoby využití hmatových modulů pro osoby se zrakovým postižením

Kryštof Woldřich Diplomová práce 2022
Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj interaktivní hmatové modulární mapy interiérů. Tato diplomová práce představuje rozšíření pro nové účely, které je založené na stejné...

Hmatové modely pro seniory se zrakovým postižením

Dina Chernova Diplomová práce 2020
Starší lidé s těžkým poškozením zraku často žijí v ústavních zařízeních poskytujících specializovanou péči. Tato skupina uživatelů má specifické potřeby, schopnosti a preference, především z hlediska...

Orientační terminál pro seniory se zrakovou vadou

Vojtěch Gintner Diplomová práce 2019
Diskutuji proces návrhu hmatových symbolů pro seniory se zrakovým postižením. Při návrhu využívám metodologie User-Centered Design pomocí které vytvořím tři low-fidelity prototypy a jeden high-fidelity...

Uživatelský model pro seniory se zrakovou vadou

Petr Bílek Diplomová práce 2019
Senioři s vážnou zrakovou vadou často žijí v pobytových zařízeních, která jim poskytují specializovanou péči. Tato uživatelská skupina má specifické problémy a preference, zejména z hlediska orientace...

Interaktivní hmatové plány pro seniory se zrakovou vadou

Dominika Palivcová Diplomová práce 2019
Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj interaktivního 3D modelu budovy pro zrakově postižené seniory, který umožňuje prozkoumání exteriéru i interiéru budovy. Cílem této diplomové...

UI dohledového centra pro navigační systém pro nemocnice

Dominika Palivcová Bakalářská práce 2017
Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj navigačního systému pro nemocnice. Principem tohoto systému je poskytování personalizovaných navigačních instrukcí s využitím video...

Simulace systému EFIS letounu Boeing 787

Andreas Stefanidis Diplomová práce 2012
Tato práce by měla posloužit k simulaci systému EFIS (Electronic Flight Instrument System) letounu Boeing 787. Řešení bude simulovat jednotlivé displeje kokpitu a rovněž bude implementovat ovládací panely...

Výzkumné projekty

Výzkumné centrum informatiky (RCI)

RCI je centrem vědecké excelence v informatice a umělé inteligenci, které posiluje a integruje mezinárodně konkurenceschopný výzkum prováděný na ČVUT. Cílem RCI je podporovat spolupráci mezi odborníky...