Nové způsoby využití hmatových modulů pro osoby se zrakovým postižením


Kryštof Woldřich Vedoucí práce: Miroslav Macík Diplomová práce 2022
Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj interaktivní hmatové modulární mapy interiérů. Tato diplomová práce představuje rozšíření pro nové účely, které je založené na stejné základní elektronické desce. Provedli jsme analýzu mnoha pomůcek, které lidé se zrakovým postižením používají. Nejprve jsme se zaměřili na pomůcky pro výuku a později na volno časové pomůcky a kompenzační nástroje. Analýza nám ukázala chybějící produkty mezi jednoduchými analogovými pomůckami a specializovanými elektronickými nástroji. Za použití iterativního návrhového procesu UCD jsme vytvořili rozšiřující desku nazvanou Braillův dvoj modul. Poslední iterace má skvělou hmatovou odezvu s dvěma plnýma Braillovo šesti body navrchu. Tento vhodně navržený modul nám umožňuje kombinovat výuku Braillova písma a pexeso, které pomáhá s procvičováním látky. Dále jsme připravili mnoho zábavných herních balíčků. Nejoblíbenější mezi účastníky experimentu byly známé české hlasy. Krom zmíněných, modul lze také použít k simulaci vysílačky pro nevidomé. Hlavní reakcí na interakci hmatem je převod textu na hlasovou syntézu, jejíž kvalita byla zásadní pro náš projekt. S lidmi spadajícími do naší cílové skupiny jsme provedli experiment použitelnosti. Začali jsme s podskupinou aktivních nevidomých dospělých. Výsledky byly velmi dobré a až na drobné vady jsme sbírali mnoho nápadů na nové funkce a vylepšení.