Hmatové modely pro seniory se zrakovým postižením


Dina Chernova Vedoucí práce: Miroslav Macík Diplomová práce 2020
Starší lidé s těžkým poškozením zraku často žijí v ústavních zařízeních poskytujících specializovanou péči. Tato skupina uživatelů má specifické potřeby, schopnosti a preference, především z hlediska orientace v prostoru, interakce s technologiemi a volnočasových aktivit. V této práci jsem navrhla pipeline pro rekonstrukci budovy z obrazů, které splňují požadavky patentu „Trojrozměrný model budovy primárně pro zrakově postižené starší dospělé“ pro vytvoření taktilní 3D mapy pro zrakově postižené starší dospělé. Pipeline byla navržena, implementována a testována s cílovou skupinou uživatelů pomocí metody User-centered design. Výsledky hodnocení ukazují, že je stále co zlepšovat. Dále jsem navrhla a vytiskla vnější část budovy domova Palata. Tištěný 3D model byl poté přilepen na dřevěný model vytvořený vedoucím mé práce v rámci implementace výše uvedeného patentu. Vyhodnotila jsem model, který jsem vytvořila, s nevidomým odborníkem. Odorník sdílil spoustu cenných poznatků, jak model vylepšit.