Orientační terminál pro seniory se zrakovou vadou


Vojtěch Gintner Vedoucí práce: Miroslav Macík Diplomová práce 2019
Diskutuji proces návrhu hmatových symbolů pro seniory se zrakovým postižením. Při návrhu využívám metodologie User-Centered Design pomocí které vytvořím tři low-fidelity prototypy a jeden high-fidelity prototyp. Všechny iterace návrhu jsou v součtu vyhodnoceny 26 krát běhěm čtyř různých experimentů s 23 unikátními účastníky testu z cílové skupiny zrakově postižených seniorů. 18 žen a 6 mužů se účastnilo experimentů, přičemž jejich průměrný věk byl 84.9 let (MED=86, MIN=52, MAX=98, SD=9,7). Výstupem této práce je návrh a prototyp indoorového terminálu orientačního systému, který podává hlasové pokyny a informace zlepšující prostorovou orientaci, časové a situační povědomí stejnětak jako nabízí navigaci zpět na bezpečné místo a možnost zavolání pomoci. Tato práce ukazuje způsob jak navrhnout hmatové symboly jejichž význam je srozumitelný zrakově postiženým seniorům. Hmatové symboly slouží k interakci mezi uživatelem a terminálem.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci