Simulace systému EFIS letounu Boeing 787


Andreas Stefanidis Vedoucí práce: Miroslav Macík Diplomová práce 2012
Tato práce by měla posloužit k simulaci systému EFIS (Electronic Flight Instrument System) letounu Boeing 787. Řešení bude simulovat jednotlivé displeje kokpitu a rovněž bude implementovat ovládací panely pro interakci s EFISem. Bude také realizováno rozhraní mezi EFISem a platformou pro poskytnutí simulace vnějšího prostředí a fyzikálního modelu. Systém bude určen pro poloprofesionální využití, v budoucnu by pak po případné certifikaci mohl být využit i jako postupový simulátor pro výcvik posádek.