Uživatelský model pro seniory se zrakovou vadou


Petr Bílek Vedoucí práce: Miroslav Macík Diplomová práce 2019
Senioři s vážnou zrakovou vadou často žijí v pobytových zařízeních, která jim poskytují specializovanou péči. Tato uživatelská skupina má specifické problémy a preference, zejména z hlediska orientace v prostoru a interakce s technologiemi. Časté jsou i problémy kognitivního charakteru (například Alzheimerova choroba). Pro tuto skupinu je často nutné přizpůsobit metody interakce s ICT na základě schopností a preferencí konkrétního uživatele. Podobně je vhodné podobným způsobem přizpůsobovat i formu poskytované péče. Toto přizpůsobení je možné na základě vhodného popisu vnějších faktorů relevantních pro interakci, zejména pak na základě popisu schopností, preferencí a potřeb konkrétní osoby. Tato diplomová práce navrhuje řešení Systému správy klientů se zaměřením na uživatelský model a administrační uživatelské rozhraní. Navržený uživatelský model spojuje aspekty osobní psychobiografie, která je již úspěšně aplikována v gerontologické péči a aspekty, které jsou důležité pro interakci s technologiemi.