UI dohledového centra pro navigační systém pro nemocnice


Dominika Palivcová Vedoucí práce: Miroslav Macík Bakalářská práce 2017
Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj navigačního systému pro nemocnice. Principem tohoto systému je poskytování personalizovaných navigačních instrukcí s využitím video detekce osob. Uživatelé jsou detekováni pomocí terminálů rozmístěných po areálu nemocnice. Tato bakalářská práce se zabývá využitím audiovizuálních informací z těchto terminálů. V práci je vytvořen návrh další součásti navigačního systému - dohledového centra, konkrétně jeho uživatelského rozhraní. Proces návrhu se řídil metodikou User-centered design a při řešení byl kladen důraz na co nejvyšší použitelnost produktu pro cílovou uživatelskou skupinu. Výsledkem práce je high-fidelity prototyp dohledového centra implementovaný na základě stejné platformy, jako ostatní části navigačního systému. Prototyp byl otestován s cílovou uživatelskou skupinou a je připraven na integraci do navigačního systému. Dohledové centrum přináší nové funkce, které by měly přispět především ke zvýšení bezpečnosti v nemocnici.
Cena děkana za vynikajici bakalářskou práci