Interaktivní hmatové plány pro seniory se zrakovou vadou


Dominika Palivcová Vedoucí práce: Miroslav Macík Diplomová práce 2019
Na Katedře počítačové grafiky a interakce na FEL ČVUT probíhá vývoj interaktivního 3D modelu budovy pro zrakově postižené seniory, který umožňuje prozkoumání exteriéru i interiéru budovy. Cílem této diplomové práce bylo navrhnout interaktivní hmatové mapy interiéru pro tento model. Využili jsme principů User-Centered Designu a na základě analýzy cílové skupiny i aktuálně využívaných pomůcek pro zlepšování orientace zrakově postižených jsme navrhli dvě generace prototypů uživatelského rozhraní. Interakce s mapami je založena na použití hmatových značek, interaktivních hmatových značek a plošek, které reagují na dotyk. V práci je také představen speciální 'route-guidance mód' mapy, který umožňuje uživatelům následovat na mapě určitou trasu. Námi navrhnuté prototypy jsme otestovali se zástupci cílové skupiny (N=19, průměrný věk 85.1 let). Výsledky testování ukazují, že je náš koncept použitelný pro vytváření mentálního modelu prostředí.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci