Výzkumné centrum informatiky (RCI)


RCI je centrem vědecké excelence v informatice a umělé inteligenci, které posiluje a integruje mezinárodně konkurenceschopný výzkum prováděný na ČVUT. Cílem RCI je podporovat spolupráci mezi odborníky v různých oblastech informatiky, mezi základními vědci a výzkumníky orientovanými na aplikace, ale především mezi zkušenými, mezinárodně uznávanými, staršími vědci a postgraduálními studenty, postdoktorandy a mladými odbornými asistenty. RCI se zaměřuje na dlouhodobou udržitelnost špičkové počítačové vědy a umělé inteligence.

Financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/000076

Odkazy