Virtualní srdce střední Evropy (VHCE)


Cílem tohoto projektu EU bylo digitálně zrekonstruovat vybrané významné objekty kulturního dědictví ve čtyřech evropských městech Praze, Bratislavě, Mariboru a Štýrském Hradci a uložit je pro budoucnost do veřejného digitálního archivu. Projekt byl součástí mezinárodní aktivity Culture 2000. Na vývoji digitálního archivu kulturních klenotů se podílely čtyři spolupracující týmy z Bratislavy (SK – koordinátor), Prahy (CZ), Mariboru (SL) a Grazu (AU). Cíl autorů byl zaměřen na architektonické vertikály měst. Proto podtitul projektu zněl Věže a studny. Prezentace pěti historických objektů z města Prahy byla vytvořena pomocí několika interaktivních technologií.

Financování

Evropská komise
Program Culture 2000
Číslo projektu: 2003 – 1467/001/001-CLT-CA12

Odkazy