Publikace

Pavement patterns can be designed to improve gait in Parkinson’s disease patients

Ota Gál Kamila Poláková Martina Hoskovcová Jan Tomandl Václav Čapek Roman Berka Hana Brožová Irena Šestáková Evžen Růžička
Movement Disorders 34(12):1831-1838, 2019

Závěrečné práce

Ovládací konzole pro střihovou aplikaci vMix

Radovan Beneš Bakalářská práce 2017
Tato bakalářská práce má za úkol navrhnout a zhotovit funkční prototyt ovládací konzole, která vychází z profesionálních střihových pultů používaných pro televizní vysílání. Práce je pokračováním semestrálního...

iPad aplikace pro výuku irských tanců

Ondřej Macoszek Diplomová práce 2015
Cílem práce je navrhnout a implementovat iPad aplikaci pro výuku irských tanců. V rámci práce bude provedena rešerše metod pro detekci rychlosti hudby, detekci hudebních dob, pro změnu rychlosti hudby...

Knihovna pro interakci v imersivních VR zařízeních

Martin Janda Bakalářská práce 2015
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci knihovny pro ovládání imersivních VR zařízení pomocí gest. V práci je nejdřív uveden přehled vstupních zařízení, které se pro interakci v prostředí...

Distribuovaný přehrávač videa

Anastasia Kuznetsova Bakalářská práce 2015
Distribuované systémy pro práci s multimediálním obsahem, jejichž hlavní výhodou je možnost rozdělit jednu úlohu mezi několik zdrojů, nachází uplatnění ve vzdělávacích institucích, v reklamě, ve vizuálním...

Interaktivní vizualizace zvukového výstupu

Ladislav Týč Diplomová práce 2015
Práce popisuje problematiku tvorby a nasazení multimediální aplikace, ve které jsou kombinovány přístupy z oboru počítačové grafiky, počítačového vidění a zpracování zvukového signálu. Cílem je vytvoření...

Kontrola barevné korony na zeleném pozadí

Peter Šourek Bakalářská práce 2014
Cílem této práce je na základě analýzy několika testovacích záběrů a zkoumání již existujících řešení, navrhnout algoritmus pro detekci a odstranění barevné korony, vznikající při klíčování na zelené...

Toolbox pro tvorbu interaktivních multimediálních instalací

Filip Pokorný Diplomová práce 2011
Tato práce dokumentuje vytvoření a implementaci systému detekujícího pohyby uživatele, dále pak diskretizaci těchto pohybů a prototyp prezentující zde využité techniky. Hlavní důraz bude kladen na modularitu...

Generátor modelů budov a interiérů

Denisa Hůlová Bakalářská práce 2011
Cílem této bakalářské práce na téma „Generátor modelů budov a interiéru“ bylo vytvořit aplikaci, která na základě vstupních dat bude schopna vytvořit jednoduchý 3D model pomocí opakování jedné části celé...

MOCAP – Snímání pohybu lidské postavy

Jan Nováček Bakalářská práce 2011
Tato práce se zabývá možností tvorby videí s použitím MoCap technologie. Práce se snaží navrhnout postup, který umožní jednoduchou a efektivní tvorbu videí s touto technologií. V závěru práce je pak navržený...

Aplikace systému pro snímání pohybu ve fyzioterapii

Jiří Pospíšil Bakalářská práce 2010
Tato práce se zabývá studií možností portace dat ze systému Vicon do několika různých animačních programů. V úvodní části práce je podrobný popis technologie pro snímání pohybu a prezentace systému Vicon....

Výzkumné projekty

Centrum kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C)

Záměr projektu spočívá ve vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing Competence Center) jako uskupení dvou významných výzkumných organizací a čtyř průmyslových...

Virtualní srdce střední Evropy (VHCE)

Cílem tohoto projektu EU bylo digitálně zrekonstruovat vybrané významné objekty kulturního dědictví ve čtyřech evropských městech Praze, Bratislavě, Mariboru a Štýrském Hradci a uložit je pro budoucnost...