iPad aplikace pro výuku irských tanců


Ondřej Macoszek Vedoucí práce: Roman Berka Diplomová práce 2015
Cílem práce je navrhnout a implementovat iPad aplikaci pro výuku irských tanců. V rámci práce bude provedena rešerše metod pro detekci rychlosti hudby, detekci hudebních dob, pro změnu rychlosti hudby při zachování výšky tónu a pro výběr vhodných tanečních prvků. Vybrané vhodné algoritmy budou implementovaný pro iPad. Aplikace bude automaticky včas hlásit blížící se taneční prvky. Algoritmy i aplikace budou otestovány v reálném provozu.