Ovládací konzole pro střihovou aplikaci vMix


Radovan Beneš Vedoucí práce: Roman Berka Bakalářská práce 2017
Tato bakalářská práce má za úkol navrhnout a zhotovit funkční prototyt ovládací konzole, která vychází z profesionálních střihových pultů používaných pro televizní vysílání. Práce je pokračováním semestrálního projektu, který uvažoval pult menších rozměrů a s menším množstvím ovládacích prvků. Významným rozšířením je také implementace MIDI rozhraní. Kvůli rozšířeným požadavkům bude zvážena vhodnost použití vývojové desky Raspberry Pi. V práci se budu dále zabývat návrhem schématu zapojení, což obnáší i výběr vhodných součástek. Ze schématu zapojení bude dále vycházet návrh desek plošných spojů. Pro elektroniku je také třeba navrhnout a zhotovit za pomoci 3D tisku vyhovující zakrytování. Z předchozí semestrální práce jsou položeny základy ovládacího softwaru, které bude potřeba v této práci vhodně rozšířit a propojit s hardwarem do funkčního celku. Výstupem práce bude kromě funkčního prototypu také soubor dat, na základě kterých bude možné zhotovit konzoli z běžně dostupných prostředků.