Web

Intermediální tvorba a technologie


Vyučující
Rozsah výuky
2 + 2
Semestr
Z + L
Kredity
4
Zakončení
Kz
Web

Anotace

Předmět je společně organizován uměleckými a technickými školami (AMU a ČVUT). Cílem předmětu je vytvoření jedné z mezioborových platforem, která zpřístupní rozhraní technologie a tvorby v oblasti multimédií a dalších oblastí umělecké tvorby a nabídne studentům z oblastí techniky a umění základní orientaci v možnostech, pojmech a přístupech, s nimiž pracuje vždy ta ?druhá strana?. Optimálním cílem bude vytvoření kooperujících týmů a vznik konceptů a projektů, z nichž některé bude možné v letním semestru realizovat v rámci další části — Intermediálni tvorba a technologie II. Technické vybavení AMU média laboratoře a MuLabu (multimediální laboratoř na KP FEL) je k dispozici studentům zapsaným v kurzu Intermediální tvorba a technologie v režimu, který bude specifikován po zahájení přednášek.

Přednášky

1.Úvod, seznámení s obsahem a cíli předmětu.
2.Ukázky současných trendů počítačového umění.
3.Umění a virtuální realita - úvod do problematiky interaktivních uměleckých instalací ve spojení s VR a 3D.
4.Technologie uměleckého zpracování obrazu.
5.3D Studio MAX 6 - základy modelování v systému 3DS MAX 6
6.VRML - interaktivní prvky jazyka, přehled možností dynamiky a interakce ve VRML.
7.Základy teorie osvětlení.
8.Principy kreativních úprav TV obrazu.
9.Zvuk - syntéza zvuků a ukázky možností.
10.Základy teorie vizuálního vnímání, optické klamy,ukázky důsledků, metody hodnocení kvality dig. obrázků.
11.Demoscéna - práce s digitálním obrazem a hudbou v reáném čase.
12.Práce na závěrečném projektu.
13.Prezentace vybraných studentských projektů.

Cvičení

1.Seznámení s předmětem.
2.Základy estetiky - barvy, typografie, web design.
3.Technologie pro umění - přehled některých technických možností využitelných v umění, VR, 3D.
4.Režie a produkce interaktivního videa.
5.Modelování a export VRML v systému 3DS MAX 6
6.VRML - ukázky a první realizace projektů 3D, workshop VRML.
7.Osvětlování - praktické cvičení.
8.Techniky zpracování TV obrazu.
9.Zvuk - zvukové prostředí a softwary.
10.Nefotorealistické zobrazování ? ukázky.
11.Konzultace k závěrečnému projektu.
12.Konzultace k závěrečnému projektu.
13.Odevzdání závěrečného projektu.

Literatura a zdroje

  1. Marshall, J. J. And Saeed, Z.: After Effects 5 Bible, Wiley Publishing, Inc., 2002