Toolbox pro tvorbu interaktivních multimediálních instalací


Filip Pokorný Vedoucí práce: Roman Berka Diplomová práce 2011
Tato práce dokumentuje vytvoření a implementaci systému detekujícího pohyby uživatele, dále pak diskretizaci těchto pohybů a prototyp prezentující zde využité techniky. Hlavní důraz bude kladen na modularitu instalace. Vstup bude zajištěn kamerovým systémem, výstup projektorem se zpětnou projekcí. Systém simuluje velkoplošnou dotykovou obrazovku. Dokument shrnuje řesení problému rozvržení kamer, sběru obrazu, jeho vyhodnocení, eliminaci artefaktu, disktretizaci pohybu a transformaci do izometrického světa.