Kontrola barevné korony na zeleném pozadí


Peter Šourek Vedoucí práce: Roman Berka Bakalářská práce 2014
Cílem této práce je na základě analýzy několika testovacích záběrů a zkoumání již existujících řešení, navrhnout algoritmus pro detekci a odstranění barevné korony, vznikající při klíčování na zelené pozadí. V práci jsou představena tři řešení tohoto problému, která jsou otestována jak na fotografiích, tak na video záběrech. Při návrhu těchto řešení, byl kromě kvality výstupu, kladen důraz i na rychlost výpočtu a jednoduchost používání.