Aplikace systému pro snímání pohybu ve fyzioterapii


Jiří Pospíšil Vedoucí práce: Roman Berka Bakalářská práce 2010
Tato práce se zabývá studií možností portace dat ze systému Vicon do několika různých animačních programů. V úvodní části práce je podrobný popis technologie pro snímání pohybu a prezentace systému Vicon. V další části jsou jednotlivé kroky zpracování dat. V závěru práce jsou sepsány poznatky, k nimž bylo během práce dospěno.