Knihovna pro interakci v imersivních VR zařízeních


Martin Janda Vedoucí práce: Roman Berka Bakalářská práce 2015
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci knihovny pro ovládání imersivních VR zařízení pomocí gest. V práci je nejdřív uveden přehled vstupních zařízení, které se pro interakci v prostředí VR používají, dále je navržena sada gest umožňující rotaci, posun a změnu měřítka a poté je popsán návrh a implementace vlastní knihovny. Pro demonstraci funkcí knihovny jsou implementovány tři vzorové aplikace, pomocí kterých je v závěru práce knihovna otestována testy použitelnosti.